Dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas

Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu.

Hindi makatuwiran na isang lahi lamang ang mamumuno upang makamit ang layuning ito.

Sang-ayon ako na ang Asya ay para sa mga Asyano, ngunit ito ay hindi para sa mga Hapones.

Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna atbp.

Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatat’wa ang Relihiyong Islam at ipinayakap ang Relihiyon ng mga Kastila ang Kristiyanismo sa dulo ng Espada.

Mas dinaig pa nila ang mga Kastila at Ameriakno pagdating dito na pinatunayan ng malagim na sinapit ng Tsina (Rape of Nanking) at Filipinas (Rape of Manila).Sa katunayan, hinalo ng mga Filipino ang mga paniniwala nila sa Kristiyanismo, katulad ng krus o bibliya na nagsisilbing anting-anting laban sa mga demonyo.Kahit ang mismong orihinal na paniniwala ay naglaho na, ang esensya nito ay nagpatuloy sa pamumuhay at ibang paniniwala ng mga Filipino. page_id=337 " data-medium-file="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/legzariv.jpg? w=300&h=167" data-large-file="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/legzariv.jpg? w=500" class="size-medium wp-image-97 " alt="Pagdating ng mga Kastila" src="https://mundongmitolohiya.files.wordpress.com/2013/09/legzariv.jpg?144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Search for dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas:

dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas-84dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas-24dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dahilan ng pagdating ng kastila sa pilipinas”